Nová hrozba pro podnikatele: zákaz činnosti za švarcsystém

21.4.2024

V dnešní době je pro většinu podnikatelů již dobře známý pojem "švarcsystém" a skutečnost, že ses ním pojí riziko sankcí od Státního úřadu inspekce práce. Od 1. ledna 2024 však nastala změna, která může mít pro některé podnikatele fatální následky. Nejenže hrozí vysoké pokuty za nelegální práci, ale nově může být za výkon práce na „švarc“ uložen i zákaz činnosti, který může trvat až dva roky. Co vlastně tato nová hrozba znamená a jak se jí vyhnout?

Zákon o zaměstnanosti definuje švarcsystém jako nelegální práci, která se vztahuje na výkon práce mimo rámec pracovněprávního vztahu, a přitom splňuje znaky závislé práce.To se může vztahovat na různé formy smluvního vztahu, jako jsou například smlouvy o spolupráci, smlouvy o dílo nebo smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi dvěma podnikateli, kdy jeden z podnikatelů (OSVČ) vykonává na základě živnostenského oprávnění práci pro druhého z těchto podnikatelů.

Základní definici závislé práce pak obsahuje zákoník práce, kdy se jedná o práci vykonávanou ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle jeho pokynů a zaměstnanec ji vykonává osobně.

Definiční znaky závislé práci blíže formulovala v průběhu let judikatura. Za klíčový lze považovat rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 6 Ads 46/2013-35 ze dne 13. 2. 2014. Ten dovodil mimo jiné i nezbytnost soustavnosti vykonávané práce pro naplnění znaků závislé práce.

Právě nenaplněním znaku soustavnosti vykonávané práce podnikatelé mnohdy při kontrole inspekce práce argumentovali, kdy pro inspekci mohlo být složité prokázat, že práce byla skutečně vykonávána soustavně.

Od 1. 1. 2024 však nová definice nelegální práce v zákoně o zaměstnanosti stanoví, že není podstatná délka výkonu práce, aby se jednalo o nelegální práci. Soustavnost tak již nelze považovat za definiční znak švarcsystému a podnikatelé tak nemohou nedostatek soustavnosti vykonávané práce využívat jako klíčový argument při obhajobě před inspekcí práce.

S rozšířením definice nelegální práce přichází i tvrdší postihy. Vedle pokut za umožnění výkonu nelegální práce, které mohou dosahovat až do výše 5 000 000 Kč pro fyzické osoby(OSVČ) a do 10 000 000 Kč pro právnické osoby (obchodní společnosti, spolky), a pokut za výkon nelegální práce, které mohou dosahovat až dovýše 100 000 Kč, nově stanoví zákon i možnost uložení zákazu činnosti až na dva roky. Tento zákaz lze uložit jak osobám, které práci na švarc vykonávají, tak osobám, které její výkon umožňují. Tato sankce může být pro mnohé podnikatele likvidační.

Je ale důležité si uvědomit, že ne všechny formy spolupráce mezi podnikateli automaticky spadají do kategorie nelegální práce. Pokud pracovník využívá své vlastní pracovní prostředky (své pracoviště, počítač, mobil atd.) a má autonomii v pracovních postupech a čase, kdy práci vykonává, případně práci vykonává pro více podnikatelů, nebude pravděpodobně definice nelegální práce naplněna.

Zásadní jsou tedy dobře nastavené smluvní vztahy s obchodními partnery.

Nejste si jisti, zda vaše smluvní vztahy jsou v souladu se zákonem? Neváhejte se obrátit na naši advokátní kancelář. Rádi Vám pomůžeme s právním poradenstvím a správným nastavením smluvních vztahů, aby vaše podnikání bylo chráněno před riziky spojenými se "švarcsystémem".

Mgr. Denisa Smékalová, advokátka

 

Další články
Zůstaňte s námi v kontaktu

Nechte nám na sebe e-mail a žádná novinka už vám neunikne

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.