Nová právní úprava crowdfundingu

Úprava crowdfundingu neboli skupinového financování, nebyla doposud v českém právním řádu oficiálně regulována. Subjekty poskytující tyto služby pak fungují pouze na úrovni smluvního vztahu, kdy licence těchto subjektů jsou vztaženy pouze k „doplňkovým“ službám jako je poskytování nebankovního spotřebitelského úvěru či poskytování platebních služeb.
10.2.2022

V listopadu však vstoupí v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice (EU) 2019/1937 (dále jen „Nařízení o crowdfundingu“), která bude vyžadovat, aby tyto subjekty získaly povolení od České národní banky (dále jen „ČNB“). Nespornou výhodou pak je, že s touto licencí budou moci poskytovat své služby v rámci Evropské unie. 

V porovnání se stávající zanedbatelnou legislativou je nová úprava poměrně obsáhlá a náročná. Jedná se sice o zcela novou úpravu, avšak lze spatřit jistou kontinuitu s řízením pro získání povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb. Lze tedy předpokládat jistá obdoba řízení, a to nejen co se týče samotných podkladů potřebných pro vyřízení povolení, ale i časová náročnost zpracování a schválení u ČNB. 

K získání licence je pak třeba předložit, mimo jiné, následující podklady:

 • Informace o společnosti a osobách v ní působících, resp. informace organizační struktuře
 • Prokázání dostatečné kvalifikovanosti dotčených osob
 • Obchodní plán zahrnující predikci činnosti společnosti
 • Obezřetnostní požadavky 
 • Plán kontinuity činnosti
 • Nastavení vyřizování stížností 
 • Nastavení klientské a investorské dokumentace
 • Předpisová základna zahrnující konkrétní činnost poskytovatele včetně veškerých kontrolních procesů a nastavení řízení rizik 
 • Dostatečné nastavení legislativních procesů v rámci poskytování skupinového financování
 • a další…

Tím však povinnosti společnosti nekončí, a i po získání licence je nutné dodržovat zákonné povinnosti jako je např. každoroční poskytování důvěrného seznamu projektů financovaných prostřednictvím jeho platformy skupinového financování; zveřejnění míry selhání projektů; apod.

V naší kanceláři vás pak provedeme celým procesem licencování a na základě znalosti Vaší formy poskytování crowdfundingu Vám zajistíme i po licenční právní a compliance servis, který Vám ušetří náklady, ale zajistí také soulad s právními předpisy v případě kontroly ze strany ČNB a eliminuje další rizika související s podnikáním na minimum, viz (odkaz na článek, pokuty a odpovědnost statutára). 

Jaké data si pohlídat? 

Nařízení je účinné od 10. listopadu 2021. Po tomto datu by nelicencované subjekty neměly zveřejňovat nové nabídky na skupinové financování. Z tohoto důvodu je možné o licenci zažádat již teď, a to, aby nedošlo k přerušení poskytování služeb. Stávající poskytovatelé služeb mohou za výše uvedených podmínek poskytovat své služby pouze do 10. listopadu 2022

Ze zkušenosti víme, že řízení před ČNB trvá v řádech měsíců, proto je třeba počítat s dostatečnou časovou rezervou, aby získání licence nebrzdilo strategický rozvoj společnosti. 

Nejste si jisti, zda se na Vás nové nařízení vztahuje? 

Nařízení o crowdfundingu definuje povinné osoby poněkud obecně, kdy těmito jsou provozovatelé platforem crowdfundingu jejichž účelem je párování zájmů investorů a vlastníků projektů, které zahrnuje kteroukoli z těchto činností:

 1. umožnění poskytování úvěrů a
 2. umisťování převoditelných cenných papírů a nástrojů přijatých pro účely skupinového financování vydaných vlastníky projektů nebo zvláštní účelovou jednotkou bez pevného závazku převzetí.

Nařízení o crowdfundingu se naopak nevztahuje na služby skupinového financování poskytované vlastníkům projektů, kteří jsou spotřebiteli či projekty s protiplněním vyšším než 5 mil. EUR. Licenci rovněž nepotřebují platformy, kdy protiplněním je drobný upomínkový předmět či jiné plnění zanedbatelné hodnoty. Vyloučeny jsou rovněž charitativní crowdfundingy. 

V případě, že si nejste jisti, zda se na Vás Nařízení o crowdfundingu, neváhejte se na nás obrátit. 


Zůstaňte s námi v kontaktu

Nechte nám na sebe e-mail a žádná novinka už vám neunikne

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.